Rebecca
מוטי אחי שלי

בורכתי בשני אחים גדולים
אני מסתובבת בבטחה בדרכים בידיעה שדרורי שומר עלי כאן, מייעץ ומקשיב,
צוחק ומפרגן
ואתה ששומר עלי ממקום מבטחים ונמצא איתי ברוחך
הידיעה הזו נותנת לי כח,
כח להתמודד עם כל יום מחדש,
כח לקבל הכל בחיוך,
כח לדעת שהכל אפשרי,
גם אם לעיתים נראה שלא.
כח ללכת בדרכי שלי
כח להאמין במי שאני
כח לסמוך על שיקול דעתי
כח לאהוב בכל לבבי.
אני עוצמת את עיני ורואה את דמותך מביטה אלי בעיניים מחייכות ואני יודעת
ומרגישה בנוכחותך
וזה לא משנה כמה זמן יעבור
וזה לא משנה מה אעשה או איפה אהיה
אתה איתי,
איתי בחיי
איתי כל חיי
אוהבת
אחותך הקטנה
rebecca
לאיתילמוטי