"למה צריך להעמיד את האמהות במצבים כאלה שוב?"

יובל אזולאי
הם מתעקשים לשרת ביחידות קרביות, בוחרים במסלולים המפרכים ביותר שיכולה להציע המסגרת הצבאית ומותירים מאחור אם חרדה שלא תשכח לעולם את הנקישות המצמיתות על דלת הבית, שמאחוריה נציגי הצבא ובפיהם הבשורה הנוראה מכל.
איתימוטי