8:10:25 | תאריך: 12.8.2014 | שם השולח: יזמות חברתית זיכרון יעקב
השנים שחולפות מאותו יום שבו הודיעו פעמים רק הכאב מעמיק יותר אך במה להתנחם ? להתנחם במורשת שהשאיר איתי ומוטי בוודאי חיבוק בוודאי אנו שולחים ואתה מורשת שכתבנו היא מורשת של אהבת האדם והארץ מאיתנו מרכינים ראש זוכרים ומזכירים נוחם עדן

<[1]>
מסר חדש:
שלח