מוטי, הלוויה, 1988
שמוליק אלדר
פרידה
מוטי עומדים אנחנו מול קברך הטרי המומים מגודל האסון
ארצנו רוותה דמם של צעירים רבים שביקשו להגן על המולדת.
ואתה נפלת בעת ביצוע משימה שנועדה לציין את תוצאות השלום בינינו לבין מצרים – הנחת אבן גבול.
קשה לי
להספד במלואו >>
שנה למוטי, 1989
איל תדמור
מרחוק זה לא כואב פחות
אומרים שהזמן מרפא הכל
או אולי המרחק הפיסי הגדול שעושה הודעת איוב בדרך ליעדה מרכך את המכה.
עם זמן ומרחק אפשר לחשב מהירות
אך לכאב של אובדן אין מקום בחישובים האלו.
הייתי רחוק מאד כאשר זה
להספד במלואו >>
תמי רפפורט
במלאות שנה...
קווים לדמותו של הילד הביישן –
בעל עיני התכלת והחיוך המעודן ?!
זה לא נקלט – זה מעבר לכל הגיון
אך המציאות טופחת בצער וביגון.

הנפש בוכה על חיים שנגדעו באבם
חייו של אדם כה גאה
להספד במלואו >>
תמי רפפורט
במלאות שנה...
קווים לדמותו של הילד הביישן -
בעל עיני התכלת והחיוך המעודן ?!
זה לא נקלט - זה מעבר לכל הגיון
אך המציאות טופחת בצער וביגון. הנפש בוכה על חיים שנגדעו באיבם
חייו של אדם כה גאה ומושלם להספד במלואו >>
לאיתילמוטי